Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsprofil nationella prov – resultat på ämnesprovet i matematik Årskurs 3, 2016

Skapad 2016-05-24 08:01 i Allerums skola Helsingborg
Nationella proven i matematik testar kunskapskraven åk 3.
Grundskola 3 Matematik

Matriser

Ma

Nedan visas endast vilka förmågor som prövats i de olika delproven relaterat till de kunskapskrav som i år har prövats. Har eleven nått kravnivån är rutan " Nått kravnivå" grönmarkerad. Är rutan "Ej nått kravnivå" ifylld innebär det att eleven ej nått kravnivån på just detta provet.

Förmågor som prövas
Kunskapskrav
Kravnivå - aktuella kriterier som beskriver vad eleven skall kunna för att anses ha nått upp till kraven.
Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
Delprov A
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
•formulera och lösa problem •använda och analysera matematiska begrepp •föra och följa matematiska resonemang •använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen resultatets rimlighet. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang […] genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kravnivå, minst 2 av totalt 3 kriterier uppfyllda varav ett måste vara kommunikation eller resonemang
Delprov B
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder. • föra och följa matematiska resonemang. • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av (...) bilder. • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra (...). • Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget (...) • Eleven kan (...) konstruera enkla geometriska objekt • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då (...) matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang(...) genom att (...) besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kravnivå 9/15
Delprov C
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik • använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå 9/14
Delprov D
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. •Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan även ge exempel på några begrepp relaterat till varandra. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av (...) volymer och tider och använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] symboler […] med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå 9/14
Delprov E
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik. • använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett huvudsak fungerande sätt. •Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler (...). • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå 10/15
Delprov F
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
•Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. inbördes relationer. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget
Kravnivå F1: 9/13 F2: 8/12
Delprov G
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik. • använda och analysera matematiska begrepp • föra och följa matematiska resonemang. • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde(...) • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå G1: 6/9 G2: 9/12
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: