Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism, vt 2016

Skapad 2016-05-24 09:29 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Ellära, magnetism, praktiska tillämpningar av elektromagnetism, elsäkerhet
Grundskola 8 Fysik

I den här delen av fysik får du lära dig begrepp, teorier och praktiska tillämpningar som handlar om elektricitet och magnetism.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Genomgångar, eget arbete och laborationer: begreppen ström, spänning och resistans, elektrisk effekt, känna till lösningar som ökar elsäkerheten, effekter och tillämpningar av magnetism, sambandet mellan elektricitet och magnetism. I praktiska undersökningar får du med hjälp av elektriska kopplingar testa sambandet mellan spänning, ström och resistans samt fenomen som bygger på elektromagnetism. Du ska kunna redovisa och förklara det du upptäcker i de praktiska undersökningarna.

Vi jobbar med området under vecka 16 - 21. Det blir ett skriftligt prov i slutet. Då ska du också senast fredagen den 20/5 genomfört och redovisat en undersökning som handlar om elektricitet och/eller magnetism.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Matriser

Fy
Omdöme på området elektricitet och magnetism

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av natur­ vetenskapliga arbetsmetoder
Systematiska undersökningar: utvärdering. Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
7. Förståelse av resultaten
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
10. Kunskaper om elektricitet och magnetism och användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
11. Förståelse av elektricitet och magnetism i vardagen och i samhället
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet eller magnetism och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet eller magnetism och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet eller magnetism och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och få inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: