Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIHETSTIDEN OCH GUSTAVIANSKA TIDEN

Skapad 2016-05-24 12:59 i Elinebergsskolan Helsingborg
Under vecka 19 -22 kommer vi att arbeta med historia. Arbetsområdet kommer att handla om frihetstiden och den gustavianska tiden 1718-1792. Det är fred och kungarna har mist sin makt och nu är det frihet, vi skall arbeta med den tiden som heter Frihetstiden. Sverige är inne i en spännande tid med många nya idéer. Till slut tröttnar kungen, Gustav III på att inte få bestämma och bestämmer sig för att göra en förändring. Under den tiden är det tre kungar/drottningar i Sverige som inte bestämmer någonting. Vad händer med kungen och hans makt? Vilka nya tankegångar och lagar dyker? Vilken betydelse fick den här tid för vårt samhälle idag?
Grundskola 6 Historia SO (år 1-3)

 

 

Innehåll

Syfte

 • Att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Mål

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiska medvetande.

Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen av framtiden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp samt bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.   

Undervisning

Vi kommer att:

 • genomgångar, filmer och anteckna till
 • diskutera/ samtala i helklass samt i smågrupper.
 • källors tillförlitlighet samt sammanställa
 • läsa faktatexter
 • läxor - instuderingsmaterial
 • vi tittar på och jämför bilder av mynt, det svenska språket i skrift, byggnadskonst, klädmode mm fr 1700-talet kontra idag

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • Att använda begrepp i rätt sammanhang
 • Att kunna använda historiskt källmaterial (källkritik).
 • Att visa på spår från stormaktstiden som finns/lever kvar än idag
 • Att visa din förmåga att kunna jämföra mellan då och nu
 • Att visa på orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, t ex hur riket och militärmakten organiserades
 • Att kunna redogöra fakta om viktiga och intressanta personer under frihetstiden. Berätta om hur folk levde och hade det under denna tidsepok, både i Sverige och övriga Europa.

Matriser

Hi SO
FRIHETSTIDEN OCH GUSTAVIANSKA TIDEN

BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kunskap
Hur du använder fakta. Förmåga att avgöra om din fakta är tillräcklig och rätt för din text.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Resonemang
Hur du kan dra egna slutsatser utifrån given fakta.
Du kan diskutera hur förändringar inom in -och utvandring , politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkelt exempel.
Du kan diskutera hur förändringar inom in -och utvandring , politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklat exempel.
Du kan diskutera hur förändringar inom in -och utvandring , politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklat exempel.
Källor
Hur du använder dig av informationen
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källor kan användas och deras trovärdighet.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källor kan användas och deras trovärdighet.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källor kan användas och deras trovärdighet.
Jämförelse
Hur du gör jämförelser i tid, plats och förhållanden.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
Hur du använder ord som hör till ämnet.
Du kan använda historiska begrepp på ett enkelt sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: