Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP NO - Våra sinnen

Skapad 2016-05-24 14:27 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Planering av tema sinnen vårterminen 2016
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3) Teknik Musik

Kroppen är en fantastisk uppfinning! Vi kommer tillsammans utforska våra sinnen och dess organ. Vi kommer att diskutera, dokumentera både tillsammans och enskilt om hur våra sinnen fungerar och hur vi upplever vår omvärld med hjälp av dem.

Innehåll

Avsnitt 1

Vad och hur ska eleven lära sig?

Eleven visar sina förmågor genom

 • Observation i klassrum
 • Delta i diskussioner
 • Olika arbetsblad om sinnen
 • Upptäcka genom att göra experiment
 • Uppleva genom att se på bilder
 • Skriva om det du lärt dig
 • Lära dig viktiga begrepp som organ, kroppsdelar, sinnen

 

Undervisningen

 • Vi har en gemensam uppstart, alla klasser tillsammans, där pedagogerna inspirerar och väcker nyfikenhet kring arbetsområdet.
 • Vi kollar på modeller av det organet sinnet är kopplat med och pratar om olika delar av organet 
 • Vi har gemensamma genomgångar om sinnet och jobbar tillsammans F-3 i blandade grupper och även enskilt genom laborationer och experiment. (Hypotes)

Jag bedömer din förmåga att:

 • Du ska kunna berätta om våra fem sinnen.
 • Skriva om det du lärt dig genom att ställa en hypotes och sedan även kunna dra en slutsats.

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: