Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya sedlar 2015/2016 - vem är det på framsidan?

Skapad 2016-05-24 14:44 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Ett tema som är högaktuellt eftersom det kommit nya sedlar hösten 2015. Andra omgången valörer kommer ut hösten 2016. Sedlarna pryds av olika kända svenskar bla: - författarna är Astrid Lindgren - poeten och tonsättaren Evert Taube - regissören Ingmar Bergman - generalsekreteraren Dag Hammarskjöld mfl.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska

Vilka nya valörer kommer vi att ha efter hösten 2016?

20 kronors sedeln
50 kronors sedeln
100 kronors sedeln
200 kronors sedeln
500 kronors sedeln
1000 kronors sedeln
1-kronan
2-kronan
5-kronan
10-kronan

Vilka är personerna på våra sedlar? Vad är de kända för?

- författarna är Astrid Lindgren
- poeten och tonsättaren Evert Taube
- regissören Ingmar Bergman
- generalsekreteraren Dag Hammarskjöld
- skådespelerskan Greta Garbo
- sångerskan Birgit Nilsson

Hur ser de nya mynten ut? Vem är det på dem?

- 1-kronan

- 2-kronan

- 5-kronan

- 10-kronan

 

Innehåll

Kapitel 2

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Lärande/undervisning

 

 

Bedömning

 

Du visar dina förmågor i svenska genom att:

 • kunna återge några saker från Astrid Lindgrens tid.
 • kunna namnge några av hennes verk.
 • kunna återge några av de nya valörerna och vem som finns på dem och varför de är kända.

Du visar dina förmågor i SO genom att:

 • redogöra för några olika betalningssätt.
 • redogöra vad några varor och tjänster kostar.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Matriser

Sv SO
Kopia av Nya sedlar 2015 - vem är det på framsidan?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: