Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What's Up? (vt åk 4)

Skapad 2016-05-24 15:13 i Rösjöskolan Sollentuna
Terminsplanering för vårterminen i åk 4
Grundskola 4 Engelska

När vi lär oss engelska tillsammans skapar vi möjligheter att kommunicera med människor som inte kan svenska. Att kunna prata, skriva, chatta och mejla till människor som bor i andra länder, andra delar av världen. Att kunna läsa deras tidningar, deras böcker och kunna lära av dem - och lära dem.

Innehåll

Syfte med undervisningen

När vi läser engelska lär du dig att

 • förstå det som andra människor säger och skriver på enkel engelska
 • själv bilda meningar och tala om vad vi tycker och tänker på engelska, genom att prata eller skriva
 • använda olika knep för att förstå andra och hjälpa andra människor att förstå mig
 • använda olika sorters språk i olika sammanhang, beroende på vem jag pratar med eller skriver till
 • känna till lite om de länder där engelska talas

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Det här ska vi göra

 1. Vi ser och lyssnar på texter, inspelningar och filmer/serier som tar upp vardagliga och begripliga berättelser, sådant som handlar om vardagliga saker (intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter).
 2. Vi tränar på att läsa och prata tydlig, enkel engelska.
 3. Vi arbetar varje vecka med ett antal glosor och läser texter för att bygga upp det ordförråd som krävs för att du ska kunna använda din engelska.
 4. Vi använder oss av olika typer av korta filmer, sånger, serier och olika dramatiseringar för att träna upp förståelsen för engelska.
 5. Du får ofta arbeta i par eller grupp och träna på att använda engelskan i texter, dialoger, samtal och korta dramatiseringar.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Det här ska vi bedöma

I matrisen nedan kan du följa din egen utveckling i engelska. Markera när du tycker att du har kommit till en viss nivå.

Matriser

En
What's Up? (vt åk 4)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå talad engelska
 • En  A 6
Jag behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet när vi talar engelska i klassrummet.
Jag förstår det viktigaste när vi talar engelska i klassrummet.
Jag förstår det mesta när vi talar engelska i klassrummet.
Jag förstår i princip allt när vi talar engelska i klassrummet.
Förstå skriven text
 • En  A 6
Jag behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i de engelska texter vi arbetar med.
Jag förstår det viktigaste av innehållet i de engelska texter vi arbetar med.
Jag förstår det mesta jag läser i de engelska texter vi arbetar med.
Jag förstår i princip allt jag läser i de engelska texter vi arbetar med.
Redogöra, kommentera & agera
 • En  A 6
Jag behöver stöd för att kunna redogöra för och kommentera innehållet i de texter vi arbetar med även med hjälp av frågor. Jag har svårt att förstå budskap och instruktioner.
Med hjälp av frågor kan jag redogöra för och kommentera innehållet i de texter vi arbetar med. Jag visar att jag förstår budskap och instruktioner.
Med hjälp av frågor kan jag redogöra för och kommentera innehållet och detaljer i de texter vi arbetar med. Jag visar på olika sätt att jag förstår budskap och instruktioner.
Jag kan på egen hand redogöra för och kommentera innehållet och detaljer i de texter vi arbetar med. Jag visar på olika sätt att jag förstår budskap och instruktioner.
Uttrycka sig muntligt
 • En  A 6
Jag behöver stöd för att uttrycka mig enkelt och begripligt, med ord, fraser och meningar så att andra kan förstå mig.
Jag kan uttrycka mig enkelt och begripligt, med ord, fraser och meningar så att andra kan förstå mig.
Jag kan uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar så att andra kan förstå mig.
Jag kan uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar så att andra kan förstå mig. Jag anpassar mitt språk efter mottagaren.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  A 6
Jag behöver stöd för att skriva enkel och begriplig engelska, med ord, fraser och meningar.
Jag kan skriva enkel och begriplig engelska, med ord, fraser och meningar.
Jag kan skriva enkel och relativt tydlig engelska, med ord, fraser och meningar.
Jag kan skriva enkel och tydlig engelska, med ord, fraser och meningar. Jag anpassar mitt språk efter mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: