Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT-16 åk.6 SO: Europa CR

Skapad 2016-05-24 16:09 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska med kartbokens hjälp kunna sätta ut Europas länder och huvudstäder. Du ska kunna redogöra för hur naturens egna processer formar och ändrar Europas landskap. Du ska också kunna använda ord och begrepp som man använder för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Utöver detta ska du känna till bakgrunden till EU och hur EU styrs samt vad de arbetar med.

Innehåll

Geografi:

  • Livsmiljöer
  • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Genomförande

Arbetet genomförs i maj vt 2016
Under arbetsområdet kommer du att få lyssna, läsa, diskutera och se utbildningsprogram.Du kommer att få arbeta med kartan och sätta ut Europas länder och huvudstäder, samt viktiga berg och floder.
Du kommer att läsa om Europas natur- och kulturlandskap och få svara på frågor om detta.

Bedömning

Bedömningen sker muntligt och skriftligt på lektionerna och vid särskilt läxförhör.

Bedömningen avser din förmåga att:

- använda geografiska termer och begrepp muntligt och skriftligt.
- förklara samband mellan naturens processer och hur jordytan ser ut på olika ställen.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer:
-göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Matriser

SO
Jä VT-16 åk.6 SO: Europa CR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Se samband.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. Du använder till exempel ord som:
” ... därför att ...” ”Ett delta skapas därför att vattnet rinner långsamt."
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än en orsak till en händelse. Du använder till exempel ord som:
” ... därför att ... det beror på att ... vilket i sin tur beror på att” ” Ett delta skapas därför att när floden kommit ner på flodslätten flyter den långsammare och då orkar vattnet inte föra med sig stenar och grus...det medför att...”
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor* så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. Du använder till exempel ord som:
”.. därför att ... det beror på att ... vilket i sin tur beror på att ... En annan orsak är att ... Det leder till ... ” Alla floder startar i bergen därför att... Då rinner vattnet snabbt och tar med sig...det kallas erosion. Ett delta skapas vid flodmynningen därför att när floden kommit ner på flodslätten flyter den långsammare eftersom marken är plattare, därför bildas meanderbågar... Senare orkar vattnet inte föra med sig sand och grus heller för att... därför bildas små...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: