Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP-Att skriva en egen bok!

Skapad 2016-05-24 16:28 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F Svenska

LPP – Att skriva en egen bok!

Nu när vi haft besök av en riktig författare, är det dags att försöka oss på att skriva en egen bok. Inte en bok med 250 sidor (om du inte vill, förstås), men en längre berättelse som har flera olika kapitel.

Förutom att träna på din skrivna svenska, får du träna din förmåga att ha en röd tråd och struktur i din berättelse. Du får också träna på hur man ser samband mellan olika händelser. Du får träna på personbeskrivningar och miljöbeskrivningar, dvs hur får man en berättelse att vara levande?

De förmågorna du får träna är:

 1. Analysförmågan
  Din förmåga att beskriva samband mellan orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar på karaktärernas problem. Växla perspektiv mellan berättaren och karaktärerna.
 2. Kommunikativa förmågan
  Din förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera handlingen och karaktärerna. Att uttrycka dina egna tankar och åsikter men låta karaktärerna visa dem. Du får träna på att formulera dig i skrift.
 3. Metakognitiva förmågan
  Din förmåga att tolka och värdera olika åsikter och händelser som dina karaktärer möter. Du får träna på att reflektera, dvs att sätta det du skriver i förhållande till något du själv varit med om eller sett. Du får träna på att lösa de hinder/problem som karaktärerna möter och avgöra om det du skriver är rimligt utifrån den situation de befinner sig i.
 4. Förmågan att hantera information

Din förmåga att strukturera upp berättelsens handling och personernas/figurernas karaktärsdrag, dvs hur de är och hur de ser ut. Att från början ha en planering så att berättelsen inte blir rörig och att karaktärerna inte plötsligt förändras utan anledning.

 

Så här ska vi göra:

 1. Planera och strukturera – Den Röda Tråden
  Du ska göra en grovplanering av din berättelse, dvs tänka ut dina karaktärer och en ram till berättelsen. Vad ska berättelsen handla om? Vilka ska vara med i den? Vad ska de olika kapitlen handla om? Det är viktigt att det blir en röd tråd så att den inte blir rörig och hoppar fram och tillbaka. Då blir det svårt att läsa den.

  Du kan antingen göra en tankekarta, en Berättar-20:a eller göra ett strukturträd.
  Skriv lite under varje punkt om vad det ska handla om och hur det ser ut när det du skriver om händer.
 2. Skriv ditt utkast till berättelsen antingen i en skrivbok eller på randiga lösblad.
  Tänk på att skriva så att det går att läsa. Tänk på att det ska vara stor bokstav, punkt och att det ska vara indelat i stycken och kapitel.

  Tänk också på att försöka beskriva miljön tydligt och beskriva personer/karaktärer så att det blir levande att läsa.
  T ex ”Vinden blåste kallt genom skogen. De torra löven prasslade när de yrde fram. Regnet smattrade och kändes kallt och hårt när det träffade den lilla flickan med det mörka håret i ansiktet…”
 3. Skriv en ”baksidestext”.
  Dvs skriv en sammanfattning om vad din bok handlar om, precis som baksidan på en riktig bok.

 

 1. Lämna in till Ulrika då och då för genomläsning och feedback.

 

 1. Ändra det som är markerat i utkastet och renskriv!

 

 1. Gör en fin framsida till din berättelse!

 

 

Lycka till!

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv
Svenska årskurs 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva
Du kan med stöd skriva kortare texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur
Du kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt viss språklig variation
Du kan skriva texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt variation
Du kan skriva texter med tydligt och väl utvecklat innehåll och struktur samt ett varierat, korrekt språk
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.Du kan stava vanligt förekommande ljudenliga ord ord.
Du använder dig av dialog i dina texter. Du kan stava vanligt förekommande ord.
Du använder en varierad meningsbyggnad och rätt tempus. Du använder oftast de olika skiljetecknen rätt.
Du använder en väl varierad meningsbyggnad och använder på ett bra sätt olika regler för språkriktighet, stavning och skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: