Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 2

Skapad 2016-05-24 17:48 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 2 Teknik
...

Innehåll

Syfta

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Undervisning

 

 • Diskutera och analysera i helklass och mindre grupp.
 • Du får öva på att motivera dina tankar.
 • Vi dokumenterar i skrivhäfte.
 •  Vi tittar på film.
 • Utvärdera vårt arbete.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • pröva dig fram till en bra konstruktion.
 • lösa ett givet problem genom samarbete och tanke.
 • utifrån dina konstruktioner göra jämförelser, dra slutsater, resonera och dokumentera i ditt arbete.
 • delta under diskussioner i klassrummet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: