Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ål 1 SO Istiden och Stenåldern

Skapad 2016-05-24 18:57 i Åledsskolan Halmstad
"En spännande resa från istiden till stenåldern"
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vi besöker istiden och stenåldern på den historiska tidslinjen!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Kunskapskrav och bedömning

Vi bedömer din förmåga att använda tidslinjer och tidsbegrepp, som dåtid och nutid.
Du ska kunna berätta lite om istiden och stenåldern.

Du kan ge exempel på levnadsvillkor under dessa tidsperioder. 

Vi bedömer din förmåga att beskriva hur man ser spår efter forntiden. 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Undervisning

Vi kommer att titta på spår i naturen som eleverna får fundera kring. De kommer att få tänka enskilt, i par och alla= EPA.

När vi arbetar med stenåldern kommer barnen arbeta i olika "familjer" med figurer som "lever" på stenåldern. Kunskap om stenåldern byggs på under arbetets gång. (Storyline)

Vi jobbar med förförståelse genom att skriva upp och prata kring specifika ord och begrepp som hör till ämnet. Dessutom skriver vi gemensamma texter inför arbetsområdet och diskuterar vad vi redan vet och vad vi vill ta reda på!
Vi kommer att titta på filmer som handlar om de olika tidsperioderna.
.
Vi arbetar gemensamt med faktatexter, tidslinjer och tidsbegrepp.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: