Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 8

Skapad 2016-05-24 19:21 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Mål för elev

Du skall

- Ha en fungerande metod för att beräkna t ex 14 % av 750

- Beräkna hur många % är t ex 18 av 42

- Kunna beräkna procentuell ökning/minskning

- Beräkna 100% när du vet t ex att 20% är 40

- Använda förändringsfaktor

- Känna till promille och ppm

Kursplanemål

° Använda och analysera matematiska begrepp

° Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

° Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Kopplingar till läroplan

  • Ma  7-9
    Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  7-9
    Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  • Ma  7-9
    Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser

Ma
Bedömning

Moment

Ännu ej jobbat med detta område
På väg mot lägre nivå/Bedömningsunderlag saknas
Lägre nivå
På väg mot högre nivå
Högre nivå
Beräkna t ex 14 % av 750
Du kan med stöd göra denna typ av beräkningar.
Du är säker på metoden via 1%
Du är säker på metoden att omvandla 14% till 0,14 och sedan multiplicera med 750
Beräkna hur stor andel något är av helheten.
Du kan med stöd göra enkla beräkningar t ex hur många % är 2 av 5
Du har en metod för att räkna ut t ex hur många procent är 13 av 25 och det blir för det mesta rätt.
Du kan med stor säkerhet beräkna hur stor andel något är av helheten.
Procentuell ökning/minskning
Du kan med stöd beräkna den procentuella ökningen/minskningen
Du är säker på metoden ökningen eller minskningen/helheten i bekanta situationer
Du är säker på metoden ökningen eller minskningen/helheten även i nya situationer.
Bestämma det hela och det ursprungliga.
Du kan med stöd beräkna det hela 100% om du vet t ex vad 10 % är.
Du kan beräkna helheten om du vet vad t ex 20 % är.
Du kan beräkna det ursprungliga om du vet ökningen/minskningen och det nya värdet.
Du kan beräkna det ursprungliga om du vet ökningen/minskningen och det nya värdet och du har en effektiv metod t ex ekvation.
Förändringsfaktor
Du kan med stöd bestämma ökning/minskning med hjälp av förändringsfaktor.
Du kan skriva förändringsfaktorn för t ex en ökning av 23% och en minskning med 17%
Du använder förändringsfaktor på ett säkert sätt för att göra matematiska beräkningar.
Du använder förändringsfaktorn i nya situationer och för att se den totala förändringen vid flera förändringar.
Redovisning
och matematiskt språk
Den skriftliga redovisningen innehåller endast svar.
Den skriftliga redovisningen går delvis att följa, du använder få matematiska begrepp. Ex saknas vissa delar i ett koordinatsystem.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder matematiska begrepp på ett okej sätt.
Den skriftliga redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du använder matematiska begrepp på ett korrekt och lämpligt sätt.
Matematiska resonemang
Föra- och följa matematiska resonemang (även skriftligt
Du motiverar inte varför du väljer ett visst svar, ditt resonemang går ej att följa.
Du för enkla och till viss del underbyggda matematiska resonemang och kan förklara dina tankar. D v s du motiverar varför du väljer ett svar
Du för enkla och ganska väl underbyggda matematiska resonemang, kan tydligt förklara och motivera dina lösningar
Du för välutvecklade och väl underbyggda matematiska resonemang, kan tydligt förklara och motivera dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: