Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 vt-16

Skapad 2016-05-24 19:38 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 6 Engelska

Under vårterminen kommer du att utveckla dina förmågor att tala, läsa och skriva engelska.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Konkretisering av syfte

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt / Undervisning

Under året kommer du  att få:
-  läsa, lyssna på, tala och skriva engelska
-  lära dig om hur det är att leva i ett annat engelsktalande land
-  lära dig om New York och Washington
-  lära dig ord, fraser och ord inom olika ämnesområden som t ex trafik, massmedia        och olika högtider, 
-  träna upp din förmåga att stava, läsa med inlevelse och uttala bättre
-  bli säkrare på att uttrycka dig korrekt på engelska t ex att använda rätt form                  av substantiv, verb och adjektiv


Vårt huvudläromedel är Good Luck , men du kommer även att få möta andra texter.

Du kommer att få arbeta i helklass, i grupp, parvis och enskilt.
Du kommer att få träna hemma för att befästa dina kunskaper och för att du ska känna dig allt säkrare på att förstå, tala och skriva engelska.

Bedömning / Dokumentation

Genom att lyssna på dig, iaktta digläsa vad du skriver, läxförhör och tester kommer jag kontinuerligt att bedöma din förmåga att:

-  läsa och förstå de texter vi arbetar med
-  förstå den engelska som talas i klassrummet
-  använda dig av olika strategier för att förstå det du hör och läser
-  skriva egna texter, innehållet, stavningen och hur du använder de grammatiska          regler du lärt dig
-  delta i samtal i grupp, par eller i helklass
-  använda dig av strategier för att kommunicera bättre både muntligt och skriftligt

Matriser

En
Betygsmatris: Engelska

På väg
E
C
A
Förstå tal
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Förstå skrift
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Redogöra, kommentera och agera (talad engelska)
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Redogöra, kommentera och agera (skriven engelska)
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Välja och använda strategi (talad engelska)
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Välja och använda strategi (skriven engelska)
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Välja och använda material (skriven engelska)
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Välja och använda material (talad engelska)
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Formulera sig i tal
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Formulera sig i skrift
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Bearbeta och förbättra
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Uttrycka sig muntligt
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Uttrycka sig skriftligt
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Strategi för samspel (talad engelska)
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Strategi för samspel (skriven engelska)
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Kommentera och jämföra
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: