Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering modersmål finska åk 1-4 läsår 2015-2016

Skapad 2016-05-25 05:29 i Modersmålsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för en elevgrupp åk 1-4
Grundskola 1 – 4 Modersmål

 

Möjligheterna att använda språket är oändliga! 

Genom undervisningen kommer eleven att kunna utveckla sina kunskaper i finska.

Detta gör vi bl.a. genom att tala, läsa, skriva, leka ordlekar, spela teater och lyssna på musik.

 

 

 

 

Innehåll

Ämnets syfte

Modersmålsämnets uppgift är att stärka elevens personliga och kulturella identitet samt utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra.

 • Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, är en förutsättning för lärandet.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.


Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande teman: 

Forska om sitt eget namn (betydelse, varför man fått det...)

Familjen, Släkträd och släktförskning (finska rötter)

Hemmet och fritiden

Klockan

Kalendern (Veckodagar, månader, högtider)

Årstider och väder

Finska traditioner och högtider (när de infaller)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Konkretiserade mål

Kunna läsa högt på finska, delta i samtal om texten och analysera den.

Kunna skriva egna texter: berättelse, dikt, intervju, brev,

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att använda olika arbetssätt:

 • Vi läser högt korta texter och har diskussioner kring texternas teman.

 • Läsa berättelser och sagor,ur boken Kauneimmat eläinsadut 

 • Läsa barnböcker på finska (från biblioteket)

 • Rita bilder och skriva tillhörande beskrivningar.

 • Skrivuppgifter.

 • Öka ordförrådet - Sju nya ord per vecka

 • Öva på stavningsregler - Kort och lång vokal /dubbeltecknade konsonanter

 • Ordlekar och spela teater.

 • Använda dator och ipad

Bedömning

Elevens utveckling kommer att följas på olika sätt:

 • Högläsning.

 • Skrivuppgifter.

 • Elevens arbete under lektionen.

Matriser

Ml
Läsårsplanering & bedömning, finska (modersmål) åk5-6 ht 2014

Läsa och skriva

Eleven...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Att läsa: ord, mening, berättelse
 • Ml  4-6
- läser ganska bra, fastnar ibland - kan förstå enkla texter och berättelser - kan klara av längre och svårare ord med hjälp av stavningen
- kan läsa och förstå det man läst - kan återberätta det viktigaste innehållet till en annan - kan svara på frågorna angående det lästa
- läser redan flytande - kan återberätta det man läst - håller uppe läslusten genom högläsning och tystläsning - kan alfabetisk ordning - kan använda bibliotek

Tala och lyssna

Eleven...
 • Ml  4-6   Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  E 6   Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Att skriva: bokstav, ord, mening, text
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
- skriver enkla ord och bildar meningar - kan skriva en kort berättelse, men behöver hjälp med svårare ord
- kan skriva en enkel berättelse - vet att meningen börjas med stor bokstav och avslutas med punkt, utropstecken eller frågetecken
- befäster handskriften, textade bokstäver - kan övergå till skrivstilsbokstäver - kan skriva en berättelse som har början, innehåll och slut - kan skriva fullständiga meningar
Uttal och berättande
 • Ml  4-6
- uttrycker sig muntligt så att man blir förstått - berättar om en bild eller foto
- uttrycker sig muntligt även i mer kompliserade situationer - kan återberätta enkla berättelser
- vågar uttrycka sig muntligt, både spontant och förberett - berättar och återge berättelser sammanhängande
Att lyssna
 • Ml  4-6
- lyssnar utan att avbryta - kan följa en enkel och tydlig instruktion
- kan samtala utan att avbryta - förstår en muntlig och en enkel skriftlig instruktion
- kan samtala utan att avbryta - lyssnar på de andra och deltar i samtal - kan följa både skriftliga och muntliga instruktioner

Kultur och traditioner

Eleven...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Litteratur
 • Ml  4-6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
- har ännu inte hittat motivationen att läsa aktivt - har läst några barnböcker
- läser böcker, men behöver hjälp för att komma igång - har läst flera barnböcker - kan använda bibliotek
- är en motiverad och aktiv läsare som själv kan skaffa sig lämplig och intressant litteratur - har läst flera barnböcker och läser på ett mångsidigt sätt - kan samtala om litteratur och därmed har lärt sig att använda begrepp som huvudperson, plats, tid, tema och handling - kan använda litteraturen som inspirationskälla för sitt skrivande och för sina muntliga prestationer - kan använda bibliotek
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: