Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation Lå 15/16 HS

Skapad 2016-05-25 08:46 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
kommunikation, samspel, ordförståelse, använda AKK
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:

 • skriva ditt namn      
 • träna språk och munmotorik med logoped två gång/vecka, (en gång själv och en gång tillsammans med klasskamrater) och varje dag tillsammans med personal i klassen. 
 • spela spel tillsammans med vuxen och tillsammans med klasskamrater. 
 • varje dag titta på ditt dagsschema med bilder för att du ska förstå vad som ska hända
 • använda "Widgit go" som ett talande samtalshjälpmedel och utomhus kommer du att använda din bildkarta.
 • träna på att "ljuda" i flera olika sammanhang.
 • titta på "Livet i bokstavslandet" för att stärka ditt intresse för bokstäver 

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala .
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9
  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • KOM   9
  Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
 • KOM   9
  Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
 • KOM   9
  Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
 • KOM   9
  Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser

KOM
Grundsärskolan träningskolenivå hjortsberg

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Skriva ditt namn
Träna språk och munmotorik med logoped två gång/vecka, (en gång själv och en gång tillsammans med klasskamrater) och varje dag tillsammans med personal i klassen.
Spela spel tillsammans med vuxen och tillsammans med klasskamrater.
Varje dag titta på ditt dagsschema med bilder för att du ska förstå vad som ska hända
Använda "Widgit go" som ett talande samtalshjälpmedel och utomhus kommer du att använda din bildkarta.
Träna på att "ljuda" i flera olika sammanhang.
titta på "Livet i bokstavslandet" för att stärka ditt intresse för bokstäver
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: