Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ords egenskaper

Skapad 2016-05-25 09:22 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett grupparbete om ordklasserna
Grundskola 7 Svenska

Under vecka 19-23 kommer vi att jobba med ordklasser i en annorlunda form. Ni kommer tillsammans i grupp få ta reda på fakta som ni presenterar med hjälp av en Powerpoint eller liknande för klassen. Dessutom skall ni göra olika Kahoot-frågor för att testa så era kompisar lär sig något.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal  kommer jag bedöma i din grupps redovisning och i din egen bokredovisning. Genom att vara väl förberedd, tala fritt, använda olika hjälpmedel och visa engagemang lyckas du väl med uppgiften.
Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,   visar du genom att förklara svåra ord, göra presentationen intressant och lätt att lyssna på.
Din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, visar du genom att du både visar att du förstår de ordklasser din grupp presenterar och hänger med i de andra gruppernas redovisningar och visar det genom att klara av deras Kahoot-frågor.
Att söka information från olika källor är en förmåga vi tränar indirekt under detta arbetsområde, då ni i grupparbetet behöver hämta fakta från olika källor för att fullgöra er uppgift. Genom att redovisa vilka källor ni har använt har ni fullgjort uppgiften. 

Att granska källor jobbar vi med under några lektioner och genom att visa hur du kontrollerar dina källors trovärdighet visar du din förmåga.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

V 19

Onsdag: Källkritisk läsning  (även på klasstimmen)

Torsdag: Källkritisk läsning

V 20

Måndag: Källkritisk läsning

Onsdag: Sortera orden ur några olika meningar. Prata om ordens egenskaper, allmänt. Introducera grupparbetet om att ta fram fakta om ordklasserna.

Torsdag: Grupparbete

V 21

Måndag : Grupparbete

Onsdag: Grupparbete

Torsdag: Göra Kahoot-frågor (kontrollfrågor på hur uppmärksamma kompisarna varit på er redovisning)

V 22

Måndag: Muntlig grupp- redovisning inkl tid att besvara gruppernas Kahooter.

Torsdag: Muntlig grupp-redovisning inkl tid att besvara gruppernas Kahooter.

Onsdag: Grammatikbrev i grupper/Spel

V 23

Måndag: Lovdag

Tisdag: På läsningen väljer du vilken bok du ska presentera.

Onsdag: Förbereda individuell bokredovisning - öva

Torsdag: Bokredovisningar, max 3 min /person.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma:

- din del i förberedelserna i grupparbetet

- din del i gruppredovisningen

- din egen bokpresentation

Utvärdering

Efter arbetsområdet kommer jag att bedöma era insatser och jag vill att ni utvärderar er insats.

1 Hur fungerade arbetet i er grupp? (arbetsfördelning-attityd-redovisning)

2 Finns det något du skall tänka på inför kommande grupparbeten, eller något som du vill att jag skall veta?

3 Hur kändes det att redovisa muntligt med er grupp?

4 Hur kändes det att redovisa en bok du har läst? Vilket var svårast?

5 Vad har du lärt dig under arbetsområdet? Vilka ordklasser tycker du att du har koll på nu?

6 Är det något du tycker att vi skulle ha gjort annorlunda, gällande undervisning/lektioner?

Matriser

Sv
Matris för Ords egenskaper

Kunskapskrav
E
C
A
8b Granska och resonera om källor
Eleven för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du resonerar på ett enkelt sätt om varför källan fungerar för syftet och presenterar någon tanke om källans trovärdighet utifrån logik och fakta.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om källornas trovärdighet och lämplighet. Du ser flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla ditt resonemang med tydlig logik.
Du presenterar på ett utvecklat sätt några tankar om källornas trovärdighet. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och redogöra för olika fakta, förklara och dra slutsatser kring skillnaderna utifrån en tydlig logik.
10 Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ert effektivt sätt.
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: