Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 (del 7-8) 2016

Skapad 2016-05-25 10:35 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer bl a att arbeta med :

 • geometriska figurer
 • subtraktion i talområdet 0-10
 • 10-kompisar
 • hälften
 • talen 11-19
 • pengar (enheten kr) 
 • storleksordna tal i talområdet 0-20
 • addition i talområdet 10-20
 • mäta längd (enheterna cm och m)
 • halva delen av geometriska objekt (1/2)

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Bedömning - vad och hur

Till grund för bedömning:

 • diagnoser i matematikboken
 • gruppövningar/gruppbedömningar


Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av år 3:

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans med eleverna har vi kommit fram till följande träningsarenor:

 • arbeta i matematikboken (kap 7 och 8)
 • gemensamma genomgångar
 • matematikprat
 • arbeta enskilt och i grupp
 • hypoteser (mätning)
 • laborera med pengar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: