Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 3 Symaskinen

Skapad 2016-05-25 12:31 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
.
Grundskola 3 Slöjd

Denna termin kommer vi arbeta med att lära känna symaskinen och fördjupa oss i kunskaper gällande bomull. 

Innehåll

Övergripande mål - LGR 11

Väcka nyfikenhet och tilltro till det egna skapandet. Undervisningen skall ge eleven en bra start och god grund för ett fortsatt lärande, att bekanta sig med de vanligaste materialen och verktygen inom ämnets ram. På ett ändamålsenligt sätt hantera redskap och verktyg för att öva upp motorik.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Konkretiserade mål

Eleven ska:

 • kunna presentera idéer för slöjdarbeten
 • kunna följa enkla muntliga eller skriftliga instruktioner
 • ta egna initiativ och ansvar för att arbetet går framåt
 • kunna handskas säkert med redskap och verktyg
 • utvärdera sina arbetsinsatser enligt mall

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Undervisning

Genomgångar grupp och individuellt

Eleven kommer få göra övningar att sy på papper, sy en påse, i detta arbete ingår maskin och handsömnad.

Prata om och se på film om materialet bomull.

Bedömning

Elevens förmåga att:

 • med vägledning utifrån egna idéer och skisser, utforma ett slöjdarbete.
 • på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och verktyg.
 • följa instruktioner
 • värdera och utvärdera sitt arbete
 • ta ansvar och initiativ till att arbetet leder framåt.


Bedömningen kommer att ske löpande utifrån elevens muntliga och skriftliga aktivitet/prestation, klassrumsobservationer och samtal/intervju. Eleven förväntas visa intresse och delta aktivt på lektionerna samt genomföra de uppgifter han/hon får.

Matriser

Sl
Matris Slöjd år 3. Symaskinen

Lägre grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Initativ
Du behöver öva upp din förmåga att ta egna initiativ.
Du försöker ta egna initiativ.
Du tar ibland egna initiativ.
Du tar ofta egna initiativ, även till svårare moment.
Kreativitet/Estetik
Du behöver träna på att komma på egna idéer.
Du har idéer men behöver hjälp och stöd för att bestämma vad du vill göra.
Du är kreativ, men behöver hjälp med att omvandla idéer till färdiga produkter.
Du är mycket kreativ och kan dessutom omvandla dina idéer till färdiga produkter.
Problemlösning
Du behöver träna på att se när det blir fel.
Du försöker lösa misstag men behöver hjälp.
Du kan rätta till misstag men kontrollerar med läraren för att vara helt säker.
Du har lätt för att rätta till misstag och ger dig inte förrän du blir nöjd med resultatet.
Hantverk
Du behöver hjälp med att hantera de vanligaste arbetsverktygen.
Du kan hantera de vanligaste arbetsverktygen med lite hjälp.
Du behärskar de vanligaste arbetsverktygen.
Du behärskar de vanligaste arbetsverktygen och vet när du skall välja vad.
Du behärskar de vanligaste arbetsverktygen och vet när du skall välja vad.
Du använder ibland tidigare kunskaper.
Du behärskar de vanligaste arbetsverktygen.
Du kan använda dina kunskaper och erfarenheter i olika situationer.
Du behöver mycket hjälp med att förstå muntliga/skriftliga instruktioner.
Du lyssnar/läser instruktioner men behöver hjälp att förstå vad det är du skall göra.
Du arbetar efter instruktioner men kontrollerar med läraren för att vara helt säker på att du förstått.
Du förstår muntliga/skriftliga instruktioner och arbetar självständigt efter dem.
Du behöver mycket hjälp för att genomföra enkla arbeten.
Du kan genomföra enklare slöjdarbeten
Du kan genomföra arbeten med svårare moment.
Du kan genomföra svårare arbeten i mer än en teknik.
Slöjdprocessen
Du behöver träna på att beskriva slöjdprocessen, d v s vad och hur du har gjort.
Du beskriver ditt arbete och den arbetsgång som har lett fram till slutresultatet.
Du förklarar olika led i slöjdprocessen och kan visa/hjälpa dina klasskamrater.
Du förklarar olika led i slöjdprocessen och visar/hjälper ofta dina klasskamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: