Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering i matematik

Skapad 2016-05-25 13:06 i Furuhällsskolan Härryda
Matematik i förskoleklass, teori och praktik.
Grundskola F Matematik

Vi undersöker matematiken i praktiken och teorin. Vi tar hjälp av barnens tankar och reflektioner men även digitala verktyg, konkreta material samt vår närmiljö.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 -Vi tränar på att förstå talområdet mellan 1-10 och lösa enkla matematiska problem.

 -Antalsuppfattning.

 -Förstå begreppen: fler-färre, störst-minst, tungt-lätt, hög-låg, längst-kortast,

hälften-dubbelt, först-sist.

 -Bli bekanta med geometriska figurer, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

 -Kunna se och återge mönster.

 -Kunna sortera i storlek, färg och form.

 -Turtagning i spel

 -kunna veckans dagar och känna till årets månader.

 -Klockan.

 -Ordningstalen.

- Statistik

- Matematiska termer

Kopplingar till läroplanen, LGR11

 • Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Ma  1-3 
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  1-3 
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3 
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3 
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Elevens konkreta mål

 

 • Grundläggande matematiska begrepp, t.ex. lång-kort, stor-liten, likhetstecken, addition-subtraktion, hälften-dubbelt
 • Mönster
 • Taluppfattning/symboler
 • Räkneramsa 0-10, 10-0
 • Siffror och talets värde
 • Läge, riktning
 • Grundläggande former, t.ex. cirkel, triangel, kvadrat, rektangel.
 • Diagram
 • Räknesätt : addition och subtraktion
 • Tidsuppfattning
 

Arbetssätt och arbetsformer

 • göra praktiska övningar ute och inne.
 • använda vardagsmatematik i dagliga samtal.
 • använda olika matematikmaterial.
 • sortera och klassificera.
 • ramsräkna fram- och baklänges.
 • leka matematiklekar.
 • använda matematikspel.
 • göra matematiksagor.
 • lösa matematikproblem.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • utvecklas individuellt..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: