Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige år 4

Skapad 2016-05-25 15:49 i Hovhultsskolan Uddevalla
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig många saker om vårt avlånga land.
Grundskola 4 Geografi Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen ska syfta till att utveckla elevernas kunskaper om geografiska förhållanden i Sverige. De ska utveckla sina kunskaper om samt kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor i Sverige. Undervisningen ska visa ge dem kuskaper om naturliga samt mänskliga krafter som påverkar och förändrar Sveriges landskap.

Eleverna ska utveckla kunskaper om och kunna använda kartan för att finna information. De ska få kunskaper om Sveriges namngeografi samt läges-, och storleksrelationer.

Analys förmåga - göra geografiska analyser samt försöka se likheter och skillnader mellan olika platser och dess levnadsvillkor. Analysera orsaker och konsekvenser över naturens egna samt människans påverkan på vår omvärld.

Kommunikativ förmåga - samtala om hur vår närmiljö förändras och diskutera vad vi kan göra åt det. Samtala om filmer vi ser om Sverige.

Informationshantering - använda kartboken och finna fakta om Sverige genom olika slags kartor.

Begreppsförståelse - ´lära sig och använda sig av geografiska ord och begrepp.

metakognitiv förmåga -  tolka och läsa av en karta med dess symboler. Reflektera öve hur olika levnadsförhållanden är beroende av var man lever.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Arbetssätt och metod

Vi kommer läsa faktatexter, arbeta med arbetsmaterial om Sverige, studera Sveriges karta och diskutera fakta kring den samt titta på filmer. Vi kommer ha gemensamma genomgångar med samtal och diskussioner. Du kommer att få göra ett test på Sveriges landskap samt även kontinuerligt få besvara frågor om det du lärt dig om Sverige. Vi kommer förutom Atlas och klasskartan använda oss av datorprogramet "Skolplus" för att lära oss om Sveriges namngeografi samt studera kartor.

Vi kommer diskutera kring konsekvenserna kring att Sverige är ett avlångt land, skillnader och likheter mellan olika delar i Sverige samt hur det påverkar människans levnadsförhållanden på platsen. Vi kommer samtala kring naturens och människans påverkan på naturen och hur vi kan påverka framtiden.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 • Alla städer i Sverige .
 • Hur många människor det bor i Sverige.
 • Hur många invandrare det bor i Sverige.
 • Hur mycket pengar Sverige har.
 • Hur mycket vi i Sverige betalar i skatt.
 • Jag vill lära mig mer om gruvor i Sverige.
 • Jag vill lära mig mer om kungafamiljen.
 • Jag vill lära mig om Uddevallabron.
 • Jag vill lära mig mer om miljön i Sverige.
 • Jag vill lära mig om berg i Sverige.

Bedömning

Analys förmåga - din förmåga att göra geografiska analyser samt se likheter och skillnader mellan olika platser och dess levnadsvillkor. Din förmåga att analysera orsaker och konsekvenser över naturens egna samt människans påverkan på vår omvärld. Jag kommer titta på hur aktiv du är vid våra genomgångar och samtal kring detta. Jag lyssnar till hur du resonerar kring likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser.
Kommunikativ förmåga - din förmåga att samtala  om hur vår närmiljö förändras samt hur du kan diskutera kring vad vi kan göra åt det. Din förmåga att samtala om filmer vi ser om Sverige. Jag bedömer hur du deltar i samtalen kring de ämnen vi diskuterar i klassen.
Informationshantering - din förmåga att använda kartboken och finna fakta om Sverige genom olika slags kartor. Jag bedömer hur du kan finna fakta om Sverige via en Sverigekarta. Jag ser hur du kan slå upp orter, sjöar, floder etc i en kartbok.
Begreppsförståelse - din förmåga att använda dig av geografiska ord och begrepp. Jag bedömer hur aktivt du använder dig av geografiska begrepp.
metakognitiv förmåga - din förmåga att tolka och läsa av en karta med dess symboler. Din förmåga att kunna reflektera över hur olika levnadsförhållanden är beroende av var man lever. Jag bedömer vilken fakta du kan hitta om Sverige via en Sverigekarta. Jag bedömer hur du kan se skillnader och likheter med att bo i olika delar av Sverige och hur du resonerar kring hur detta påverkar levnadsförhållandena för människorna som bor på dessa platser.

Dokumentation

Skriftliga läxförhör

Diskussioner

Kontinuerliga repetitioner av det som tagits upp för att se vilka som utvecklat sina kunskaper. Läraren för anteckningar.

Muntliga förhör

Eget skapande av kartor.

Eget arbete om en plats i Sverige.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: