Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Human Rights åk 9

Skapad 2016-05-25 17:13 i Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretisering

Du ska läsa en skönlitterär bok och se en film i det aktuella temat. Du ska träna på att diskutera det du upplevt av bok och film.

Undervisning

Under lektioner läser du och svarar på frågor till boken. Du jämför karaktärer och tränar på att diskutera. 

Bedömning

Du blir bedömd på hur väl du:

 • deltar i diskussion
 • förstår boken du läser

Matriser

En
Human Rights åk 9

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet tillräckligt väl.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i texter.
Du förstår såväl helheten som detaljerna i texter.

Diskussion

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig interaktion
Du har ett för magert ordförråd för att kunna medverka i en dialog eller svarar enbart med enstaka ord. Du tar inga egna initiativ i dialogen. Du ger knappa eller mycket få exempel.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och begripligt sätt som i någon mån är anpassat till syfte, mottagare och situation. Du tar något enstaka initiativ i diskussionen genom att t.ex. ställa en fråga. Du ger några få exempel för att belysa din åsikt.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett tydligt sätt. Du har ett visst flyt och en viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan föra ett resonemang kring en fråga. Du tar initiativ i diskussionen. Du ger flera goda exempel för att belysa din åsikt.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett tydligt och såkert sätt. Du har ett bra flyt och en viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan föra längre och tydliga resonemang. Du tar många initiativ i diskussionen och visar god interaktion. Du ger många goda exempel för att belysa din åsikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: