Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paris, je t'aime!

Skapad 2016-05-25 17:33 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Att läsa franska är inte bara att lära sig tala och läsa språket. Det innebär också att man skaffar sig kunskaper om länderna där språket talas. Nu är det dags att lära känna Frankrikes huvudstad Paris.

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde kommer du att utveckla förmågan att läsa och förstå franska, men också lära känna Paris.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Arbetets innehåll

 • Vi kommer att arbeta med texter i böcker, på länkar och på franska hemsidor för att träna läsförståelse och för att lära om Paris.
 • Vi kommer att se korta filmer om Paris som turiststad, men också om hur det är att vara tonåring och leva där.
 • Vi kommer att lyssna på sånger som handlar om Paris.

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt:

VI kommer att använda  Français Formidable 2 s.52-55 + 94-97 med uppgifter som du hittar i arbetsboken  och länkar som du hittar på siten.

Du ska göra följande uppgifter som du lämnar in i Classroom (Paris):

 1. En faktatext på svenska och/eller franska om ett av Paris monument
 2. En jämförelse/reflektion kring hur det är att vara tonåring i Paris och här i Lund (på svenska).

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma er reflekterande uppgift med hjälp av kunskapskraven. Se matrisen nedan.

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk Aspekt 9

Ej uppnått
C- nivå
A-nivå
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: