Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ljud

Skapad 2016-05-25 19:18 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad vet du om ljus och ljud? Var kommer de ifrån? Hur sprider de sig? Hur fungerar ögat och örat?

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Ljus
-Var kommer ljuset ifrån?
-Ljusets egenskaper, hastighet
                                  ljusets väg
-Ögat och synen
-Glasögon och kameror
-Regnbågen
-Ljus vi inte ser
-Hur ser djur?

Ljud
-Vad är ljud?
-Höga och låga toner
-Svaga och starka ljud
-Hur förs ljudet vidare?
-Hur kan vi höra?
-Att spara ljud - förr och nu
-Telefonen
-Hur hör djur?

Du ska med hjälp av kunskaperna utveckla förmågan att:
-samtala om och diskutera enkla frågor om ljus och ljud genom att ställa frågor och framföra åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt
-genomföra enkla undersökningar efter planeringar och göra egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta efter
-använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
-jämföra egna och andras resultat, resonera kring likheter och skillnader i resultaten samt vad de kan bero på och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
-göra dokumentationer i text och bild
-berätta om naturvetenskapliga upptäckter och hur de påverkat människans liv

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att få:
-arbeta med materialet Boken om Fysik och Kemi 
-lyssna på genomgångar
-delta i samtal och diskussioner
-titta på film
-genomföra undersökningar

Bedömning / Dokumentation

 Jag bedömer hur du:
-samtalar om och diskuterar enkla frågor om ljus och ljud genom att ställa frågor och framföra åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt
-genomför enkla undersökningar efter planeringar och gör egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta efter
-använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt
-jämför egna och andras resultat, resonerar kring likheter och skillnader i resultaten samt vad de kan bero på och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
-gör dokumentationer i text och bild
-berättar om naturvetenskapliga upptäckter och hur de påverkat människans liv

Jag bedömer dig under lektionerna och genom ett skriftligt prov.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Betygsmatris: Fysik

På väg
E
C
A
Samtala och diskutera
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information & anpassa framställning
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysikaliska samband
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: