Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4 skriva

Skapad 2016-05-25 22:29 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 Historia Samhällskunskap

Medeltiden var en spännande tid i Sverige. Vikingarna hade övergett sin tro på asagudarna och blivit kristna. Kyrkan får en central roll och stor makt i samhället. Man började att dela in folket i fyra olika stånd: adel, präster, borgare och bönder. Hemska sjukdomar härjade och den allra värsta var digerdöden. Att bli kung på medeltiden var inte lätt. Du måste  bära en tung rustning, rida en stridshäst och slåss med svärd. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Centralt innehåll (Lgr 11):

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Konkretisering av målen:

 
 • Du ska få lära dig vad som var utmärkande för medeltiden
 • Du ska också få lära dig att jämföra livet under medeltiden med andra tider
 • Du ska få lära dig om händelser och personer som var viktiga under medeltiden
 • Du ska få lära dig om demokrati och hur beslut fattades på medeltiden jämfört med idag.

Arbetsätt:

Du kommer få:

 • söka faktakunskaper i läroböcker och andra källor
 • se på film och anteckna stödord
 • dokumentera dina kunskaper i din skrivbok
 • delta i rollspel

 

Bedömning:

Följande kommer ligga till grund för bedömningen av momentet: 

 • Aktivitet på lektionerna,
 • Dokumentation i skrivboken.
 • Faktatexterna om din medeltidsmänniska.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser

Hi Sh
Matris - Medeltiden

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper inom det aktuella arbetsområdet.
Du har goda kunskaper inom det aktuella arbetsområdet.
Du har mycket goda kunskaper inom det aktuella arbetsområdet.
Kunskaper - Pesten
Orsaker och konsekvenser
Du kan med stöd visa på orsaker och konsekvenser av pesten.
Du kan visa på orsaker till och konsekvenser av pesten.
Du kan visa på ett flertal orsaker till och konsekvenser av pesten och sätter in det i ett sammanhang.
Demokrati - då och nu
Du kan med stöd förstå vad demokrati är och om något är demokratiskt.
Du kan förklara vad demokrati är och kan resonera om något är demokratiskt.
Du kan förklara vad demokrati är och resonerar på ett utförligt sätt om något är demokratiskt.
Dokumentation
Levnadsvillkor
Du kan med stöd känna till att människors levnadsvillkor såg olika ut under medeltiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under medeltiden. Du kan berätta om hur livet kunde se ut om du ar kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors levnadsvillkor såg ut under medeltiden
Källor
Du kan med stöd dra slutsatser om källors användbarhet,
Du kan dra enkla slutsatser om källors användbarhet.
Du kan dra underbyggda slutsatser om källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: