Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete No/Teknik

Skapad 2016-05-26 08:57 i Ljungviksskolan Lerum
Under detta projektarbete får du enskilt eller i grupp arbeta med frågor som du önskar fördjupa dig i och som leder till att inspirera, informera och utveckla dina och andras förmågor att i samhälle, natur och miljö se vad som händer runt omkring oss.
Grundskola 6 Teknik Fysik Kemi Biologi

Vad har du för intressen?

Vad vill du veta mer om?

Vad brinner du för?

Vi kommer att träna förmågor så som analysförmåga,kommunikativ, procedur, begrepps och metakognitiv förmåga. 

Redovisning sker i gruppen och kamratbedömning kommer att tillämpas. 

Innehåll

Avsnitt 1

Fritt valt arbetsområde inom naturvetenskap och teknik 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: