Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

cykla eller åka bil

Skapad 2016-05-26 08:59 i Åledsskolan Halmstad
Vi kommer tillsammans att ta fram argument för att åka bil eller gå till skolan. Efter det kommer du enskilt att få ta ställning i frågan och motivera ditt ställningstagande - denna delen bedöms.
Grundskola 5 Fysik

Du kommer nu att få använda stora delar av den NO-undervisning du tog del av föra året. Uppgiften kommer ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att ta ställning och motivera ditt ställningstagande i en situation som du är bekant med.

Uppgiften består av två delar varav jag kommer att bedöma den andra. 

Detta arbete kommer ta 2-3 lektioner eftersom innehållet är en fördjupning av det vi arbetet med i åk 4.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

  • Fy
    Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Fy  4-6
    Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  • Fy  4-6
    Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Bedömning

Du kommer att få ta ställning i frågan och motivera ditt ställningstagande baserat på den fakta och de argument vi gemensamt tagit fram som förberedelse inför den enskilda delen.

Matriser

Fy
cykla eller åka bil

Rubrik 1

hållplats 1
hållplats 2
hållplats 3
Förmågan att ta ställning och motivera.
Du kan göra ett eget ställningstagande. Du motiverar ditt ställningstagande
Du kan göra ett eget ställningstagande. Du motiverar ditt ställningstagande (inklusive naturvetenskapliga argument) Du behöver utveckla och beskriva dina argument.
Du kan göra ett eget ställningstagande. Du motiverar ditt ställningstagande (inklusive naturvetenskapliga argument) såväl för som emot. Du skiljer på argument som baseras på fakta respektive värderingar. Du behöver utveckla och beskriva dina argument. Naturvetenskapliga argument är relevanta och korrekta. Du kan beskriva tänkbara konsekvenser av olika ställningstagande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: