Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet vt-16

Skapad 2016-05-26 10:58 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att använda metoder och resonera om dina uträkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Sannolikhet, chans, risk, händelse, möjligt utfall, likformig sanningsfördelning och gynnsamt utfall.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Genomförande

Arbetsområdet pågår under veckorna 19-22..
Du kommer att delta vid genomgångar och övningar samt räkna uppgifter i Matte Direkt 8.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid lektioner och övningar samt i en skriftlig slutuppgift.

Elevinflytande

Under arbetsområdet kommer eleverna att få möjlighet att välja nivå på innehållet så att eleven känner att han/hon utvecklas och kommer vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: