Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 8 Uttryck och Ekvationer 8d1

Skapad 2016-05-26 12:19 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering kap 5 i formula 8. Planeringen innehåller en bedömningsmatris.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretiserade mål

Du ska under detta arbetsområde utveckla förmågan att

 • Lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder som passar till uppgiften. Du ska även kunna formulera matematiska modeller som kan användas i sammanhanget.
 • Visa kunskaper om matematiska begrepp inom ekvationer och uttryck.
 • Välja och använda metoder som passar för att lösa rutinuppgifter inom uttryck och ekvationer.
 • Använda symboler, algebraiska uttryck och ekvationer anpassade till det du ska beräkna.

Undervisningen

Vi arbetar utifrån läroboken med genomgångar av nya begrepp som variabler, ekvationer och uttryck. Algebra är beräkning med okända tal som betecknas med bokstäver.

Vi kommer att ha praktiska moment där vi tränar på att lösa ekvationer. Undervisningen kommer även innefatta lektioner inriktade på problemlösning

Betoningen i undervisningen ligger på struktur av beräkningar.

Bedömning

Matriser

Ma
Bedömning Kap 5. Uttryck och ekvationer

Formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: