Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 15 - VT 16 Läsförståelse åk6 Svenska CR

Skapad 2016-05-26 12:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter. 

 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

Genomförande

  • Du läser ett antal texter i olika genrer.  Du deltar även i bokcirklar med olika uppgifter baserade på de olika lässtrategierna.. Du besvarar frågor som rör din förståelse av texterna, både sådant som står på raderna och sådant du behöver dra slutsatser och tolka för att berätta om. 

Bedömning

 

Du visar att du kan läsa och förstå olika slags texter genom att göra läsförståelseprov och genom dina uppgifter i de olika bokcirklarna.  Där visar du också att du kan resonera, dra slutsatser samt göra textkopplingar.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Matriser

Sv SvA
LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effek tivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: