Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5 fem religioner

Skapad 2016-05-26 13:32 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i religion om judendomen, kristendomen, islam, Hinduism och Buddhism.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Detta är planering som inkluderar de fem olika religionerna judendomen, kristendomen, islam, Hinduism och Buddhism.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga 
Eleven ska analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Eleven ska också jämföra likheter och skillnader mellan olika religioner och livsåskådningar samt i etiska och moraliska frågor.

Kommunikativ förmåga  
Eleven ska även resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Informationshantering
Eleven ska söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Begreppsförståelse 
Eleven ska ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp.

Metakognitiv förmåga 
Eleven ska även ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner samt utveckla beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

 

Vi kommer arbeta med likheter och skillnader mellan de fem olika religionerna. Vi kommer se på film och diskutera i grupp om vad som är viktiga symboler för respektive religion.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vi vill arbeta i grupp eller 2 och 2 med vad vi tycker. Vi vill följa lärmatrisen. Vi vill se film

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga 
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Du ska också jämföra likheter och skillnader mellan olika religioner och livsåskådningar samt i etiska och moraliska frågor.

Kommunikativ förmåga  
Du ska även resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Informationshantering
Du ska söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Du ska också ges möjlighet att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Begreppsförståelse 
Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp.

Metakognitiv förmåga 
Du ska även ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner samt utveckla beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till dig själv och din omgivning.

Du ska kunna:

 • Finns det en viktig symbol för religionerna
 • Hur många gudar tror man på
 • Speciellt hus
 • Huvudsyftet med tron
 • Böner

Dokumentation

Du kommer att få fylla i ett stort dokument om religionernas likheter och skillnader. Här kommer du sedan kunna skriva jämförelser om de olika religionerna. Vi kommer också avsluta med en redovisning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: