Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skillnader och likheter i tre religioner

Skapad 2016-05-26 14:21 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap SO (år 1-3)

Religioner kan verka olika men är de egentligen det i grund och botten? Här ska du få lära dig lite om skillnader och likheter i de tre abrahamitiska religionerna.

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Kunskapskrav Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Re   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Re   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Re   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Syfte Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

De stora frågorna

Vad heter de heliga rum eller platser som tillhör Kristendom, Islam och Judendom?

Vad kännetecknar följande religioner; Kristendom, Islam och Judendom?
T.ex. symboler och högtider.

Finns det några skillnader mellan de tre religionerna?

Finns de några likheter mellan de tre religionerna?

 

Hur ska vi lära oss

Vi kommer att se film och en powerpoint där vi lär oss om olika religioner och hur vi kan uppfatta dessa. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med att ta reda på vad som kännetecknar de olika religionerna. Vi kommer även att göra studiebesök till olika heliga rum/platser i vårt närområde.

Vi kommer att lära oss och arbeta utifrån begreppen:

religion

Kristendom

Judendom

Islam

symbol

helig plats

fördom

tro

högtid

den gyllene regeln

begrepp

Det här ska bedömas

Se matris

Matriser

Re SO
Skillnader och likheter i tre religioner

Nivå 1
Nivå 2
Religioner och platser för religionsutövande i närområdet
Jag kan namnge någon religion och vad platsen heter där man utövar religionen.
Jag kan namnge flera religioner och vad platserna heter där man utövar religionerna.
Högtider och symboler
Jag kan ge exempel på någon högtid och symbol från kristendomen, islam och judendomen.
Jag kan ge flera exempel på högtider och symboler från kristendomen, islam och judendomen.
Livsfrågor - skillnader och likheter
Jag kan berätta om någon skillnad och likhet mellan kristendom, islam och judendom.
Jag kan både muntligt och skriftligt berätta om skillnader och likheter mellan kristendom, islam och judendom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: