Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 15 - vt 16 åk 6 Svenska - att skriva CR

Skapad 2016-05-26 15:57 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska
...

Innehåll

Svenska - att skriva olika sorters texter. LÅ 15/16

Mål för elev

Du ska kunna uttrycka dig i skrift på ett sätt som passar den typen av text du skriver.  Du ska kunna skriva faktatext, berättande text, brev, insändare och artikel. Du ska kunna göra bilder som passar till dina texter.
Dina texter ska vara rättstavade. De ska också innehålla fullständiga meningar med korrekta skiljetecken och ha stor/liten bokstav på rätt ställe. 
Du ska kunna bearbeta och förbättra din text efter att du fått respons.
När du skriver dina faktatexter ska du kunna söka efter information och kunna avgöra vilka källor som är användbara.

 

Innehåll

Läsa och skriva
Språkbruk
Informationssökning och källkritik

 

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras under läsåret 2015/2016
Vi kommer ha genomgångar och träna med olika skrivövningar. Vi kommer även ha rättstavningar.
Du ska skriva två faktatexter i historia när vi arbetar med Vasatiden och Stormaktstiden. Till din hjälp har du läroboken, fördjupningsböcker och internet. 
Du ska skriva ett brev, en insändare och en artikel.
Du ska skriva en längre berättande text, en berättelse med inledning, handling och avslut.
Några av texterna ska illustreras för att göra innehållet ännu tydligare.
Ni ska ge varandra respons på texterna.
Brevet kommer att skrivas för hand övriga texter skrivs direkt på dator.
Texterna ska du läsa upp i olika grupper och i helklass.

 

Bedömning

 Bedömningen avser din förmåga att:
- kunna skriva olika sorters texter. 

- kunna stava och skriva korrekta meningar.

- kunna hitta information och avgöra hur användbara olika källor är.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formulera sig och kommunicera i skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
- söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Sv
Svenska - att skriva.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kriterie
Formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Följa språkliga strukturer och normer.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Sammanställningarna ( t ex egna faktatexter) innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. 
Genom att kombinera text och bild så de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du kan skriva texter som läsaren kan förstå och följa med i. Språklig variation innebär t. ex. att du inte börjar alla meningar på samma sätt.
Att skriva gestaltande betyder att man använder sina sinnen när man beskriver, t.ex. istället för att skriva att Kalle blev arg så skriver du Kalle såg rött. Att använda ämnesspecifika ord betyder att du använder enkla” historieord” som t ex tronföljd, regalskepp, protestanter och katoliker när du skriver dina faktatexter.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. 
Sammanställningarna ( t ex egna faktatexter ) innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text och bild så de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: Du kan skriva texter med en röd tråd som har inledning, handling och avslutning. Din text kan innehålla både dialog och berättande avsnitt.
Ett exempel på utvecklad gestaltande beskrivning är Kalle såg rött och slängde igen dörren. Du använder ofta ”historieord” i dina faktatexter även lite svårare ord som t ex abdikera.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. 
 De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Sammanställningarna ( t ex egna faktatexter) innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. 
Genom att kombinera text och bild så de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt. Exempel: Du kan skriva texter med röd tråd, tydlig inledning, handling och avslutning som dessutom väcker intresse och engagemang hos läsaren. Ett exempel på välutvecklad gestaltning är "Kalle drämde gröttallriken i golvet, rusade ut ur köket och slängde igen dörren efter sig.” Du använder genomgående ”historieord” i dina faktatexter, även svåra ord som t ex abdikera, konvertera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: