Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny på symaskinen - Kulpåse & japansk snodd

Skapad 2016-05-26 18:36 i Skulltorps skola Partille
Vi lär oss symaskinen, vi flätar en snodd och vi syr en kulpåse. Avslutningsvis får alla ett sykörkort.
Grundskola 3 Slöjd

Vi lär oss symaskinen, vi flätar en japansk snodd och vi syr en kulpåse. Avslutningsvis får alla ett sykörkort.

Innehåll

Ämnesområde

Sömnad och flätning

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • kunna plocka fram/bort symaskinen
 • känna till säkerheten kring symaskinen
 • känna till de vanligaste knapparna och rattarna på symaskien
 • trä symaskinen
 • sy raksöm
 • sy sicksack
 • fästa
 • klippa trådar
 • ta ner och upp pressarfoten
 • svänga
 • sy 90 graders hörn
 • sy efter linje
 • sy en testlapp
 • sy en kulpåse
 • veta hur man sitter rätt vid symaskinen
 • sprätta om det blir fel
 • fläta en japansk snodd
 • kippa i tyg med en tygsax
 • mäta trådar
 • göra en knut
 • använda specifika slöjdbegrepp
 • nåla

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Detta skall vi göra i skolan:

Vi kommer gå igenom symaskinen i mindre grupper.

Vi syr testlappar.

Vi syr en kulpåse.

Vi klipper ut trådar och flätar en japansk snodd.

Vi trär i den japanska snodden i kulpåsen.

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

Hur du hanterar symaskinen och de verktyg du behöver för att sy din kulpåse.

Din kulpåse och arbetsprocessen.

Din japanska snodd och arbetsprocessen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: