Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 6 kap1

Skapad 2016-05-27 09:34 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i matte för decimaltal baserat på kap 1 i Matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik

Detta är en planering som inkluderar decimaltal.

Innehåll

Syfte och förmågor

*Analysförmåga

Eleven ska formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

*Kommunikativ förmåga

Eleven ska föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

*Begreppsförståelse

Eleven ska  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Eleven ska även ges möjlighet till att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
 

*Metakognitiv förmåga

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 6A. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

*Analysförmåga

Du ska formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

*Kommunikativ förmåga

Du ska föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

*Begreppsförståelse

Du ska  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Du ska även ges möjlighet till att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
 

*Metakognitiv förmåga

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta ska du kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kortdivision

Dokumentation

Du kommer få berätta för mig och  visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: