Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen

Skapad 2016-05-27 13:59 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Vi vill göra barnen nyfikna på naturen.
Förskola
...

Innehåll

Inledning

Vi arbetar för att barnen ska utveckla ett intresse för samt respekt för naturen och allt levande. Vår förhoppning är att barnen ska bli medvetna om sin egen påverkan och delaktighet

Mål

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Detta gör vi för att nå målen

 • Upptäckarpromenad i närmiljön.
 • Ta in naturmaterial och se vad som händer.
 • Tillsammans med barnen upptäcka och uppleva naturen.
 • Använder vardagssituationer för att tillexempel visa på hur vi kan vara rädda om djur och natur.
 • Introducerar återvinning och returtorget.

 

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera och prata om det vi har upplevt. Var och en efter egen förmåga. Detta gör vi genom att använda foton och materialet vi tagit med oss från naturen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: