Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2016-05-27 15:35 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Vi kommer att arbeta med 1700-talet och den period som kallas för Frihetstiden
Grundskola 6 Historia

Genom samtal och diskussioner kommer vi att samla anteckningar om några områden om frihetstiden.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att ha samtal och diskussioner utifrån tankekartor som berör olika områden av Frihetstiden. Området kommer att avslutas med ett prov där ni elever kommer att använda era anteckningar för att svara på några frågor.

Matriser

Hi
Frihetstiden

E
C
A
Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Frihetstiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Frihetstiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal¬ter under Frihetstiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av ut-vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: