Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och robotprogrammering!

Skapad 2016-05-27 22:55 i Aspenässkolan Lerum
Under en uteteknikdag kommer du att få lära dig mer om krafter. I skolan kommer du att få prova på enkel dataprogrammering genom att följa byggbeskrivningar och bygga givna legofigurer samt programmera dem med rörelser och ljud.
Grundskola 5 Fysik Teknik

Vad är egentligen kraft? Detta kommer vi att ta reda på under vår utedag genom att praktiskt testa på olika krafter och hjälpmedel.

I skolan kommer du att få prova på enkel dataprogrammering. Du kommer att få programmera legorobotar med både rörelser och ljud!

Innehåll

Mål

Du ska:

* känna till ämnestypiska ord och begrepp kring krafter som t.ex. överföring av kraft, friktion, block och talja.

* kunna använda olika hjälpmedel som ger kraft, t.ex. en hävstång.

* känna till hur kraft överförs till rörelse på en cykel.

* kunna läsa och följa en byggbeskrivning för en enkel robot.

* kunna programmera en legorobot så att den både kan röra sig och ge önskat ljud ifrån sig.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få;
* genomföra olika praktiska övningar kring krafter och då testa olika hjälpmedel som t.ex. block och talja samt hävstång under vår teknikutedag.
* en genomgång av hur kraft kan överföras till rörelse på en cykel.
* programmera legorobotar så att de både kan röra sig och ge önskat ljud ifrån sig.
 

Bedömning

Det vi kommer att bedöma är din förmåga att;

* i grupp delta i och diskutera de övningar vi genomför under vår teknikdag.

* läsa och följa en byggbeskrivning för en enkel robot.

* kunna programmera en legorobot så att den både kan röra sig och ge önskat ljud ifrån sig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: