Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Was kann man tun, in Berlin, Basel oder Wien ?

Skapad 2016-05-29 21:11 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Vi kommer ta reda på några stora städer och dess sevärdheter i Tyskland; Schweiz och Österrike och vi börjar tillsammans med att informera oss om huvudstaden Berlin • du följer med till den tyska huvudstaden • du får lära dig i ord och bild vad som finns i Berlin • du lär dig några fakta om sevärdheter i Berlin • du lär dig beställa stadens specialiteter i en restaurant
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Efter vårt introduktionsarbete med Berlin bör du kunna ta reda på fler informationer kring Berlin eller en annan stor stad och

  • kunna läsa, förstå och uttala de nya orden i texterna
  • kunna berätta något om en kort resa ditt
  • kunna muntlig berätta och
  • känna till några sevärdheter i Berlin eller en annan stad i  

           Tyskland, Schweiz eller Österrike och kunna berätta om dem

           kunna presens av modala hjälpverb

  • kunna aktivt (från svenska till tyska) 40 ord från en egen
  •  ordlista

Innehåll

Efter arbetet med kapitlet ” In Berlin” och tillhörande extrauppgifter bör du:

Efter arbetet bör du:

  • kunna läsa, förstå och uttala de nya orden i texterna

  • känna till några sevärdheter i Tyskland, Schweiz eller Österrike och kunna berätta om dem

  • kunna presens av modala hjälpverb

  • aktivt kunna (från svenska till tyska) de ord från kapitlet som är markerade med fet (tjockare) stil i styckeordlistan

Matriser

M2
In Berlin MODERNA SPRÅK Tyska // Bedömningsmatris "Skriftlig och muntlig framställning"

Detta är en utvecklingsmatris i tyska. Bedömningen i matrisen är formativ och avser endast att utveckla elevens skrivande mot nästa mål.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flytt
(kommunicera, formulera) t.ex. presentation, berättelse, Formulerar sig allt tydligare, mer sammanhängande och med allt mer varierat ordförråd i sina muntliga framställningar
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text. Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt. Du har ännu inte formulerat en text som hålla ihop.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat. Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att formulera lite längre meningar och sätta ihop de med konjunktioner.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar. Du har ett visst flyt i din presentation och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du använder lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta. Du använda fler nya ord, fraser och bygger varierande meningar för att kunna presentera dina sevärdheter med några fakta och detaljer.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver och förklarar. Ditt språk har ett fint flytt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser och bisatser nästan utan svårighet. Du formulera dig med många nya ord och använder dem på ett mycket varierat sätt för att presentera dina sevärdheter.
Muntlig presentation
Hur din muntliga text fungerar för den som lyssnar
Du blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår. Du använder svenska ord när du inte känner till det tyska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du formulerar dig mycket enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du säger. Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och med bra sammanhang. Du rättar dig mestadels själv när det behövs och visar en viss variation i ordförrådet. Du använder till viss del ett varierat och nytt ordförråd som du har tagit reda på och som är anpassat till uppgiften.
Din muntlig presentation står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren i enlighet med textens syfte. Du formulerar dig mycket tydligt och sammanhängande, rättar dig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Du har tagit reda på många nya ord och de korrekta uttrycken på tyska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Strategier
Du använder inte ordboken för att hitta nya ord
Du försöker slå upp i en ordbok och lyckas ibland även om du behöver stöd.
Du lyckas ofta slå upp rätt ord i ordboken
Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: