Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Komplettering/förtydligande till utvärdering av "T-shirt med tryck"

Skapad 2016-05-30 11:16 i Wallbergsskolan Grundskolor
Här finns i stort sett samma frågor men kanske skrivna på ett litet annat sätt med viss koppling till bedömningsmatrisen.
Grundskola F

Utvärdering slöjdarbetet åk 8.

 

Slöjdarbetet ska dokumenteras med en skriftlig med foto på ditt slöjdarbete. Denna ligger till grund vid betygssättning och det är ditt ansvar att lämna in din utvärdering på Unikum senast den 6/6.

 

Beskriv hur du har arbetat från början till slut, det är det som kallas för arbetsprocess. Berätta inlöpande text med hjälp av slöjdord och tänk på att skriva så utförligt att vem som helst kan läsa och förstå hur du har arbetat. - Arbetsprocess samt omdöme och slöjdspecifika ord

 

Din utvärdering ska även innehålla ett foto på ditt färdiga arbete.

 

Följande frågor ska vara med i din utvärdering:

 

  • Vad har du gjort för slöjdarbete? Framställning och formgivning
  • Vilka material har du använt? Motiveringar i val av material, teknik, form, färg osv. " jag valde följande material, färg osv ... därför att
  • Var hämtade du din idé ifrån till ditt tryck? Motivera. - Idéer och Tolka slöjdföremål - tolka din egen ungdomskultur, mode och trender. Vad påverkar dig?
  • Vilka redskap, verktyg, maskiner har du använt i ditt slöjdarbete? Redskap och maskiner
  • Förklara vilka moment i ditt arbete som varit lättare respektive svårare. Arbetsprocess - värdering, hur självständigt har du arbetat osv.
  • Vad är du mer eller mindre nöjd med gällande ditt slöjdarbete? Fundera exempelvis över form, funktion, kvalitet, tidsaspekt osv. -Omdöme och slöjdspecifika ord samt form och funktion
  • Om du skulle göra om ditt arbete, vad skulle du göra annorlunda för att få ett bättre slutresultat?

 

 

För att nå ett högre betyg tänk på att:

 

  • Skriv utvecklande motiveringar till dina val under arbetes gång
  • Använda slöjdspecifika begrepp
  • Resonera kring miljöaspekter så som materials ursprung, återbruk, materialåtgång m.m.

 

Lycka till,

Barbro

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Wallbergsskolan bedömningsmatris - Slöjd åk 7-9

Har arbetat med
E
C
A
Framställning och formgivning
Du designar och framställer egna föremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Redskap och maskiner
Användning av lämpliga redskap, verktyg, maskiner
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Motivering
Du motiverar dina val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktionssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Idéer
Fokus på idéutveckling och medvetna överväganden innan framställningen startar. Egna idéer, iaktta bilder och föremål från din omgivning, en given uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt eller utifrån ett övergripande tema
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Form och funktion
Prövar olika material och tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du pröva och ompröva systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Självständighet när det gäller idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme och slöjd-specifika begrepp
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring sin arbetsprocess och sitt resultat.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremål
Tolka barn och ungdomskultur, mode och trender. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: