Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 7 vt 16

Skapad 2016-05-30 11:47 i Västerholm Grundskolor
Syfte är att träna på att göra, tolka och analysera tabeller och diagram samt lära sig att använda lägesmåtten medelvärde, median och typvärde.
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte


Vi kommer mestadels att arbeta i matematikboken men också med annat material vid vissa tillfällen. Lektionerna kommer innehålla följande arbetsmoment:
- Genomgångar
- Diskussioner
- Diagnos

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat dig igenom detta kapitel skall du kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram,stolpdiagram,linjediagram, cirkeldiagram och histogram.
 • beräkna medelvärde, median och typvärde.

              Matteord på vägen är.

 • tabell                         
 • kolumn
 • tabellhuvud
 • rad
 • frekvens
 • frekvenstabell   
 • stapeldiagram
 • stolpdiagram
 • linjediagram
 • cirkeldiagram  
 • medelvärde
 • median.              
 • Typvärde
 • Histogram (Röd kurs)

Arbetssätt

 

Vi kommer mestadels att arbeta i matematikboken men också med annat material vid vissa tillfällen. Lektionerna kommer innehålla följande arbetsmoment:
- Genomgångar
- Diskussioner
- Diagnos

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: