Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7. Kap 7 Tabeller och diagram.

Skapad 2016-05-30 13:04 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med kapitel 7 i lärobok Formula 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik

Att undersöka och sedan presentera något med hjälp av tabeller och diagram kallas statistik. Detta är viktigt att kunna göra det tydligt och lätt att förstå.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretiserade mål

Efter arbetet med detta område så ska du kunna:

 • Mål 1. Avläsa och tolka tabeller och diagram
 • Mål 2. Redovisa undersökningar i tabellform med hjälp av ett diagram.
 • Mål 3. Avläsa och tolka stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och enkla cirkeldiagram.
 • Mål 4. Bestämma lägesmåtten: medelvärde, median och typvärde samt veta hur de används

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok, en undersökning som redovisas i form av tabeller och diagram. Undersökningen görs och redovisas muntligt i grupp.
Du får också möjlighet att redovisa skriftligt ett mindre test.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper (mål 1-4) under arbetets gång
 • lösa problem som kan vara komplexa dvs hur du löser problem i flera steg
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften

Matriser

Ma
Ma 7. Kap 2 Tabeller och diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Statistik
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och statistik med mycket gott resultat.
Använda begrepp
Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.
Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang.
Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang.
Muntligt
Undersökningen och på lektioner
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: