Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommar

Skapad 2016-05-30 13:46 i Testförskola 1 Kristinehamn
Personalen på förskolorna i Kristinehamns kommun använder denna mall för att planera arbetsområden i Unikum.
Förskola

Här beskrivs arbetsområdet kort. Byt ut kommunens logotyp till höger mot en egen bild som passar denna planering.

Innehåll

Mål enligt läroplan

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 


Hur ska det märkas på barnen?

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 


Vilket material?

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: