Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2016-05-30 18:02 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Pedagogisk planering för matematik i år 1
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Mål för eleverna

 • Kunna ordningstalen 1-10 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • Kunna ordningstalen 1-20 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • Kunna ramsräkna upp till 100.
 • Kunna forma siffror 0-10 på rätt sätt.
 • Förstå innebörden av addition, subtraktion och likhetstecken.
 • Kan använda och förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • Kan avsluta ett påbörjat mönster.
 • Kan känna igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.
 • Kan hel- och halvtimma på klockan.
 • Kan jämna och udda tal.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Så här arbetar vi

 • Vi laborerar med konkret material
 • Vi spelar olika matematiska spel
 • Vi jobbar i matematikboken
 • Vi löser vardagsnära problem kopplade till matematik
 • Vi arbetar med Bingel - digital färdighetsträning kopplad till matematikboken

Matriser

Ma
Matematik år 1

På väg att nå godtagbara kunskaper för årskurs 1
Godtagbara kunskaper årskurs 1
Kan ordningtalen 1-10
Kan jämna och udda tal inom talområdet 0-19
Kan ramsräkna upp till 100
Kan forma siffrorna 0-19 på rätt sätt
Förstår innebörden av addition inom talområdet 0-9
Förstå innebörden av addition inom talområdet 10-19
Förstår innebörden av subtraktion inom talområdet 0-9
Förstå innebörden av subtraktion inom talområdet 10-19
Förstår innebörden av likhetstecknet
Kan använda och förstår begreppen hälften och dubbelt
Kan avsluta ett påbörjat mönster
Känner igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat
Kan hel- och halvtimma på klockan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: