Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster VT16

Skapad 2016-05-30 22:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter.

I detta kapitel ska du få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler och lösa ekvationer. Algebra är också ett av de vanligaste och effektivaste verktygen för matematisk problemlösning

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser

Ma
Algebra och mönster

Förmåga

E
C
A
Problemlösning
Du kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att beräkna och lösa uppgifter inom algebra med tillfredställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att beräkna och lösa uppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att beräkna och lösa uppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: