Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-05-31 08:43 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Matematik är ett spännande ämne. Vi kommer att utforska ämnet tillsammans under året.
Grundskola 2 Matematik

Matematik är ett spännande ämne. Vi kommer att utforska ämnet tillsammans under året.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • addition och subtraktion 0-100
 • positionssystemet 0-1000 
 • multiplikation och division
 • klockan, analog tid
 • problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att vara med på genomgångar av nya moment.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du kommer att arbeta med olika mattelekar och spel.

Du kommer att diskutera och resonera kring matematik.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Avsnitt 3

Matriser

Ma
Flygelskolans bedömningsmatris i matematik årskurs 1-3

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3*
Lösa problem
 • Ma
Jag löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt och med viss anpassning till innehållet.
Jag löser enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt och med förhållandevis god anpassning till innehållet
Jag löser enkla problem på ett väl fungerande sätt och med mycket god anpassning till innehållet.
Använda matematiska begrepp
 • Ma
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i välkända sammanhang.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i bekanta sammanhang.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang.
Använda matematiska metoder
 • Ma
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget och med ett tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda förhållandevis goda matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Kommunicera
 • Ma
 • Ma
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan föra och följa matematiska resonemang som till viss del för diskussionen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett lämpligt sätt. Jag kan föra och följa matematiska resonemang som för diskussionen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett lämpligt och effektivt sätt. Jag kan föra och följa resonemang som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: