Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språkhistoria

Skapad 2016-05-31 10:22 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med den svenska språkhistorien, våra nordiska språk, några svenska dialekter samt de nationella minoritetsspråken i Sverige.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Att kunna

Efter avslutat område ska du ha kunskaper om: 

- språkträdet, vilken gren vi tillhör samt några "syskon", kunna ge exempel på minst 3 språkgrenar och språk som ingår där. 
- de olika tidsepokerna
  - runsvenska, fornsvenska/medeltidssvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska, nusvenska
- vilka språk som påverkat/påverkar och på vilket sätt
- våra minoritetsspråk
  - finska, meänkieli, samiska, romani, jiddish, arabiska
- skillnader och likheter mellan svenskan och de andra nordiska språken
- dialekter, slang, manligt/kvinnligt

Arbetsgång

Allmänt

Vi startar arbetet ungefär vecka 40 med genomgång av området och de olika perioderna.
Efter genomgång av de olika perioderna kommer ni i grupp få arbeta med en tilldelad period/språkdel som ni sedan ska redovisa för klassen samt göra ett faktaarbete om som skriftligt ska lämnas in. 
Vi avslutar hela området med ett skriftligt prov någon gång runt höstlovet.

 

Uppgifterna

Enskilt arbete: stödanteckningar från genomgångar, besvara instuderingsfrågor, läsa på inför prov, ta ansvar för sin del i grupparbetet

Gemensamt arbete: genomgångar

Grupparbete: redovisa om tilldelad epok/språkdel

Bedömning

Bedömning sker utifrån följande delar:
- lektionsaktivitet, det vill säga engagemang, genomförande av uppgifter, inlämningar
- delaktighet i pararbete
- redovisning av pararbete
- skriftligt prov

Efter pararbetet görs en enskild utvärdering kring hur arbetet gått. 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

 • Portal lärobok

 • Filmer om minoritetsspråk

 • Gruppuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
språkhistoria

Har ännu ej visat grundläggande kunskaper
E
C
A
Språkhistoria och minoritetsspråk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: