Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur smådjur i vatten är anpassade till sin livsmiljö.

Skapad 2016-05-31 11:21 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 4 – 5 Biologi

Varför ser djuren ut som de gör?

Hur måste vattenlevande djur vara anpassade till livet i vatten?

 

Vem äter vem?

Hur kan man skilja på olika arter?

Detta och mycket mer kommer du att kunna svara på efter att vi arbetat med detta området.

 

Innehåll

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur man kan skilja på olika arter av vattendjur i våra insjöar
 • hur livscyklerna ser ut hos olika vattendjur

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Du kommer att göra ett arbete om ett djur du valt. I arbetet skall du berätta hur ditt djur har anpassat sig till sin livsmiljö.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris - Anpassningar i naturen

Utveckla förmågan att...

genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
1
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Bi
 • Bi
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekolo­gisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi
 • Bi  4-6
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: