Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading "Psycho"

Skapad 2016-05-31 12:17 i Friskolan Asken Grundskolor
Eleverna läser "Psycho" och skriver läslogg under en period som avslutas med en skrivuppgift.
Grundskola 7 Engelska

Reading is great for everything, well, almost anyway! You learn the meaning of new words, get better at spelling, improve your imagination, share other people’s experiences, thoughts and feelings, travel to other places and times and hopefully have great fun while doing it.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centralt innehåll åk 7-9

- Skönlitteratur och andra texter.

- Hur texter kan varieras för olika syften och sammanhang.

- Språkliga strategier för att förstå texter.

What we will do

During a couple of weeks you are going to read "A kiss before dying".  At the end of each reading you will write in your reading journal. Collect words while you read. Broaden and enlarge your vocabulary.

Assessment

The teacher will read and assess your reading journal and your final book report.

 

Matriser

En
Book journal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll; sammanfattningar
Du har skrivit korta sammanfattningar och reflektioner efter minst hälften av bokens kapitel.
Du har skrivit relevanta sammanfattningar och reflektioner efter nästan alla bokens kapitel.
Du har skrivit relevanta sammanfattningar och reflektioner efter bokens alla kapitel.
Ordval
En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning
En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: