Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2016-05-31 12:38 i Valboskolan 7-9 Färgelanda
Under vecka 18 - 22 kommer vi att läsa om syskonreligionerna - judendomen, kristendomen och islam. I arbetsområdet kommer du få lära dig mer om likheter och skillnader mellan de tre olika syskonreligionerna samt lite om hur det ser ut på de platser där religionerna grundas idag.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen

När området avslutas förväntas du:

  • ... ha kunskaper om varje syskonreligion genom att kunna berätta om religionens grundare och utövare, deras urkunder och heliga tempel.
  • ... kunna jämföra på vilket sätt de tre religionerna liknar varandra och skiljer sig från varandra.
  • ... hur de platser som historiskt var judiska, ser ut idag, dvs vilka bor idag på den plats som tidigare kallades för Kanaan och varför bor de där?
  • ... vad är det viktigaste inom varje religion? Vilka olika riktningar finns inom varje religion? Tror alla som tillhör en religion på samma sätt - varför?
  • ... vilka källor finns om religionerna och hur tänker en troende kring källorna. Hur tänker den som inte är troende om samma källa?

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

SO
Bedömningsmatris Särskola i So år 7-9

E
C
A
Sveriges historia från 1850 till nutid
Bedöms ej i denna kurs
Historiska händelser vikingatid till frihetstid
Bedöms ej i denna kurs
Världskrigen, folkfördrivningar
Bedöms ej i denna kurs
Religionens betydelse
Du kan **medverka** i att jämföra och beskriva religionens betydelse.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse.
Världsreligioner
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner **bidrar** Du till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för Du **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för Du **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor och livsåskådningar
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att **bidra** till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **delvis fungerande** sätt och föra **enkla** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **väl fungerande** sätt och föra **välutvecklade** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Kartor
Bedöms ej i denna kurs
Fältstudier
Bedöms ej i denna kurs
Befolkning och bebyggelse
Bedöms ej i denna kurs
Globala miljöfrågor
Bedöms ej i denna kurs
Lagar och regler
Bedöms ej i denna kurs
Politiska val och styrelsesätt, mänskliga rättigheter
Bedöms ej i denna kurs
Nationella minoriteterna
Bedöms ej i denna kurs
Yrken
Bedöms ej i denna kurs
Information om samhället
Bedöms ej i denna kurs
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: