Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen under vår och sommar

Skapad 2016-05-31 12:51 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Koll på NO, Kapitel 7 Vår och sommar
Grundskola 4 Biologi

Knopparna på träden börjar slå ut och de första vårblommorna tittar fram ur jorden. Alla fåglar som varit i varmare länder kommer tillbaka. I buskar och träd hörs fågelsång. På marken börjar det röra sig, myror och insekter kryper fram och värmer sig i solen och fjärilar flyger mellan blommorna. Det är våren som kommit!

Innehåll

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Koppla till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Genomförande

  Kap 7 i Koll på No

s.94-109

   

Diagnos

Bedömning

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • Namnen på några vanliga blommor
 • förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare
 • förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris i biologi åk 4-6 Sinntorpsskolan

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Godkänd nivå
Högre nivå
Fältstudier, undersökningar
genomföra systematiska undersökningar i biologi
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Fakta, samband
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: