Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga dröm vär(l)den. Projektplanering Gudö 5 ht 16. Naturen.

Skapad 2016-05-31 14:41 i Gudö förskola Haninge
Höstens planering för Gudö 5 2016
Förskola
•Syftet är att lära känna naturen dess skiftningar/ olikheter/ likheter, naturen är en krav fri miljö för alla barn att vara sitt bästa jag och få samma förutsättningar utifrån 100 språkligheten.

Innehåll

Avsnitt 1

             Vårt projekt och planering.

                    Naturen och lika/ olika i ett helhetsperspektiv.                        

 

       Syfte:

       Att lära känna naturen dess skiftningar/ olikheter/ likheter, naturen är en krav fri miljö för alla barn att vara sitt bästa jag och få samma     förutsättningar. Att gruppen går från JAG till Vi.

       Bakgrund:

        Vi har varit i skogen och hittat en bra plats att börja på som vi tror passar våra åldrar. .

        Vår tanke är att vi i helgrupp går till skogen och presenterar ”uppgifter” en gång i månaden ca.

        Forskning visar på alldeles för stilla sittande barn så vi tror på skog, rörelse och natur.

Arbetssätt:

Genom att få uppleva tillsammas, få prova flera gånger i skogen och på förskolan med olika material skapar det  kunskap och en känsla av samhörighet. Vi kommer att arbeta, undersöka och utforska i stor och liten grupp. Vi arbetar sedan i halvgrupp med dessa uppdrag i skogen och på förskolan. På våra samlingar får barnen tillfälle att reflektera, inspektera och delge varandra för att skapa ett gemensamt engagemang för projektet. Vi arbetar utifrån 100 språkligheten som för oss betyder att barnen får uttrycka sig i olika forum och på olika sätt, här kopplar vi även in modern teknologi så som IPad och smartboard.

 

Vår undersökningsbara fråga är:

Vilka förkunskaper går barnen in med i projektet och vad är deras intresse, vilka teorier använder de sig av?

 

Val av projekt område, utvärdering april:

Vi håller fast vid vårt syfte då det gäller vad naturen kan erbjuda oss att skapa en gruppkänsla och en samhörighet. Vår planering att gå med helgrupp och presentera uppgifter gick vi ifrån då vi valde att gå i halvgrupp varje vecka. Vi upptäckte snabbt att barnen har ett stort intresse, nyfikenhet och kunskap vi kunde ta tillvara på och utgå ifrån. Vårt arbetssätt blir då att följa barnens intresse utifrån de reflektioner vi gör med barnen efter varje skogstillfälle. Vi har fördjupat oss i årtidsskiftningar, vi har undersökt pinnar och hål men valt att utforska myran. Vi ser att barnen utvecklat sin kunskap om skogen, vad får vi göra vad får vi inte göra, allemansrätten. Vi ser även en stor utveckling i deras motorik och detta har vi anammat på förskolan genom yoga och rörelse grupper. Genom att erbjuda barnen mångfald i den pedagogiska miljön har vi skapat ett naturrum där vi tillsammans återskapar våra skogstillfällen med hjälp av bla en projektor och deras egna dokumentationer från skogen. Vi har även skapat en dokumentationsvägg där barnens egna bilder ,tankar och funderingar finns.

Vårt undersökningsområde är:

* Hur lever och bor myran i skogen?

* Vad händer i skogen vid årtidsskiftningar?

* Hur kopplar vi ihop vårt naturrum med skogen ännu mer?

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: